Servisler

Objektif, üstlendiği pazarlama araştırmalarını, gereğine göre kantitatif ve/veya kalitatif yöntemler ile, denenmiş veri değerlendirme ve analiz teknikleri kullanarak gerçekleştirir. Bu yöntemleri kullanarak sizin için yapabileceğimiz çalışmalarımızdan bazıları şunlardır:

Pazarlama stratejileri Perakendeci ölçüm çalışmaları
İletişim stratejileri Tüketici panelleri
Sektör analizleri Müşteri memnuniyeti araştırmaları
Ön-fizibilite etüdleri Marka sadakati ölçüm çalışmaları
Talep tahmini çalışmaları Gizli müşteri çalışması
Marka konumlandırma çalışmaları Tüketici tutum ve davranış araştırmaları
Yeniden konumlandırma Reklam araştırmaları
(Yeni) ürün testleri Dönemsel izleme çalışmaları
İmaj ve kimlik araştırmaları Kalitatif araştırmalar (Fokus grup, derinlemesine görüşme ve delfi çalışmaları)
Kurumsal araştırmalar Kamuoyu yoklamaları
Dağıtım kanalı araştırmaları  
[Servisler]